ایمان محسنی نیا هنگ کنگ محل بسیار مناسبی برای IT و کامپیوتر ، تجارت الکترونیک، و دولت الکترونیک است و مانور بسیاری هم روی آن توسط دولت منطقه‌ای داده شده است. شرکت‌های متنوع کامپیوتری که در همه زمینه‌ها فعال بوده و انجمن‌های مختلف و حتی دپارتمان IT دولت هنگ کنگ بیانگر توجه دولت به امور رایانه‌ای و انفورماتیک است. راه‌اندازی سایبر پورت هنگ کنگ که شرکت‌های مختلفی از سراسر جهان در آن سرمایه گذاری کرده و تعویض کارت ملی آن (ID Card) که نوع جدید آن هوشمند است و به جهت ایجاد قابلیت‌های جدید و نو در زندگی مردم این منطقه اجرا می‌شود. حال این موقعیت می‌تواند برای کشور ما نیز موقعیتی مناسب قلمداد و به نحوی از تجربیات و امکانات آن در کشور استفاده نماییم.بازار IT هنگ کنگ یکی از پیشرفته‌ترین بازار‌های منطقه است. هزینه صرف شده در این زمینه نیز ح
يکشنبه هجدهم 1 1387
سینا سعدی - بی‌بی‌سی فارسیدر تاریخ یازدهم سپتامبر سال 2002 کسانی که به روزنامه‌های اینترنتی، به عنوان مثال نسخه اینترنتی نیویورک تایمز، دسترسی داشتند مانند کسانی که بر صفحه تلویزیون سی‌ان‌ان می‌نگریستند چند دقیقه پس از برخورد اولین هواپیما به یکی از برج‌ها، برخورد دومین هواپیما، سقوط برج ها و انفجار ساختمان وزارت دفاع آمریکا را همزمان با حادثه بر صفحه کامپیوتر های خود دیدند. اما مخاطبان روزنامه های اینترنتی این امتیاز را بر بینندگان تلویزیون داشتند که با مراجعه به پیوندها، پس زمینه و تاریخچه را نیز دریافت کنند. نقشه برج های دوقلو، طرح هواپیماهای مسافربری، تاریخچه فعالیت‌های بزرگ تروریستی و کمی بعدتر تاریخچه شبکه القاعده و زندگینامه رهبران آن در دسترسبود.دبیران بخش‌های گوناگون روزنامه اینترنتی به نامه‌های الکترونیکی، (ایمیل‌های) خوانندگ
يکشنبه یازدهم 1 1387
X